درباره ما

فام تن آزما

(فمتا)

موسسین شرکت فام تن آزما (فمتا)، فعالیت خود را بصورت تخصصی در زمینه تشخیص مولکولی بیماریهای عفونی ، همچنین بیماریهای ژنتیکی و راه اندازی تست های مربوطه، با تاسیس یک آزمایشگاه تشخیص مولکولی بعنوان یکی از اولین مراکز تشخیص مولکولی در ایران، از سال 1380 شروع نموده و با پیشرفت سریع تکنیکها و آزمایشات مولکولی همراه گردیدند. همچنین با توجه به تجربه طولانی در زمینه مذکور، تاکنون حدود 30 مرکز بیمارستانی، آزمایشگاهی، دانشگاهی و تحقیقاتی را در زمینه راه اندازی بخش مذکور و تعداد زیادی از مراکز را در زمینه راه اندازی تستهای تخصصی همراهی نموده اند.از آنجاییکه تاکنون کیت های تشخیص مولکولی معتبری با اخذ تاییدیه های بین المللی در زمینه بیماریهای عفونی در ایران تولید نگردیده است و ازطرفی پیش بینی نیاز کشور و مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی به راه اندازی تکنیکهای نوین مولکولی مانند Digital PCR، NGS و …، نهایتا در سال 1398 شرکت فمتا با هدف راه اندازی یک شرکت پیشرو در زمینه بیوتکنولوژی و بخصوص تشخیص مولکولی و رفع نیازهای مذکور تاسیس گردید.

ماموریت ما

مهمترین زمینه های فعالیت شرکت، تولید کیتهای تشخیص مولکولی در زمینه بیماریهای عفونی، بیماریهای ژنتیکی و دامپزشکی، با کسب تاییدیه های بین المللی، و در ادامه، تامین دستگاههای تخصصی و مواد آزمایشات مولکولی، همچنین ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی جهت بخشهای تشخیص مولکولی و ژنتیک به مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، صنعتی مانند صنایع غذایی و داروسازی، بیمارستانها، مراکز دامپزشکی و آزمایشگاه های تشخیصی می باشند.

  • دریافت تاییدیه دانش بنیان جهت شرکت فمتا
  • کسب تاییدیه های CE و IVD جهت تعداد پیش بینی شده ای از کیتهای تولیدی
  • اخذ نمایندگی انحصاری از کمپانی های معتبر بین المللی و واردات دستگاهها و مواد آزمایشات مولکولی و تشخیص مولکولی
  • کسب حد اقل 30 درصد از بازار داخلی در زمینه تشخیص مولکولی
  • افزایش پنل و تعداد کیتها
  • گسترش فضای سایت تولید
  • افزایش سهم بازار داخلی
  • ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی
چت با ما در واتس آپ