آزمایشگاه_مولکولی

تعداد : 1 کالا

  famtaQUANT CMV Real-Time PCR Kit

  كيت تشخيص مولكولي و تعيين ميزان ویروس سایتومگال
  به روش Real-Time PCR

  Cat. No:
  2040107 (24 Reactions)
  2040108 (48 Reactions)
  2040109 (96 Reactions)

چت با ما در واتس آپ