کیت های تشخیص مولکولی

تعداد : 5 کالا

  famtaQUANT BKV Real-Time PCR Kit

  كيت تشخيص BK Virus با روش مولكولي Real-Time PCR به منظور تشخيص كمي DNA ويروس BK در نمونه سرم، پلاسما، ادرار و ساير مايعات بدن توليد گرديده است. كيت ها بر اساس تعداد آزمون قابل انجام در هر كيت بصورت 24 ،48و 96 تستی طراحي شده اند.

  famtaQUANT CMV Real-Time PCR Kit

  كيت تشخيص مولكولي و تعيين ميزان ویروس سایتومگال
  به روش Real-Time PCR

  Cat. No:
  2040107 (24 Reactions)
  2040108 (48 Reactions)
  2040109 (96 Reactions)

  famtaQUANT HBV Real-Time PCR kit

                               
        كيت مولكولي تشخيص هپاتيت B

                به روش Real time PCR

  famtaSCREEN Infl A/H1, B Real-Time RCR Kit

  این کیت جهت تشخیص آنفلوانزا به روش مولکولی Multiplex Real-Time PCR طراحی شده و قادر است ویروس آنفلوانزایA و سویه H1N1 و آنفلونزای B را با حساسیت و اختصاصیت بالا تشخیص دهد. همچنین جهت بررسی کیفیت فرایند استخراج اسید نوکلئیک و پیشگیری از نتایج منفی کاذب، تکثیر ژن RNase P انسانی بعنوان کنترل داخلی در طراحی این کیت مد نظر

  famtaSCREEN JAK2 V617F Real-Time PCR Kit

  کیت تشخیص مولکولی جهش JAK2 V617F
  به روش Real-Time PCR

چت با ما در واتس آپ