گرید مطالب

طرح 1

آیا مبتلایان گذشته به COVID-19 همچنان ناقل بیماری هستند؟!

  یک مطالعه نشان داده است که افراد آلوده به COVID-19 در گذشته برای چندین ماه در برابر…

آشنایی با انواع ویروس

  ویروس HCV ويروس  HCVيك ويروس انولوپ دار كوچك بوده كه اندازه آن nm50 است. اين ويروس داراي…

طرح 2

آزمایشگاه تخصصی

     

آشنایی با انواع ویروس

  ویروس HCV ويروس  HCVيك ويروس انولوپ دار كوچك بوده كه اندازه آن nm50 است. اين ويروس داراي…

آیا مبتلایان گذشته به COVID-19 همچنان ناقل بیماری هستند؟!

  یک مطالعه نشان داده است که افراد آلوده به COVID-19 در گذشته برای چندین ماه در برابر…

کلینیک های تخصصی

     

طرح 3

کلینیک های تخصصی

     

طرح 4 (جدید)

طرح 5 (جدید)

کلینیک های تخصصی

     

چت با ما در واتس آپ